Práca v zahraničí

Pracovné ponuky online - Vyberte si krajinu alebo pracovné odvetvie

Potrebné dokumenty pre prácu v zahraničí

S prácou v zahraničí je spojených aj množstvo povinností, ktoré musíte zvládnuť ešte pred odchodom do zahraničia. Aké konkrétne úrady treba kontaktovať na Slovensku a v zahraničí?

Zdravotné a sociálne poistenie

Pokiaľ sa chystáte pracovať v zahraničí, tak ako občan EU musíte byť poistení v štáte v ktorom pracujete. To znamená, že ak sa rozhodnete ísť pracovať napríklad do Anglicka, Vašou povinnosťou je sa prihlásiť do rakúskej poisťovne a do 8 dní od vydania doklady o práci a poistení sa odhlásiť z tej slovenskej. Ak tak neurobíte, neskôr budete musieť doplatiť nedoplatky za zdravotnú starostlivosť na Slovensku. Po návrate na Slovensko je samozrejme nutné sa opäť prihlásiť do niektorej slovenskej zdravotnej poisťovne.

Doklad o Vašom najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Nezabudnite na preklad Vašich certifikátov, a fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (výučný list ,maturitné vysvedčenie, diplom...) . Pri špeciálnej skupine povolaní, ako je napríklad zubár, učiteľ, mäsiar, ošetrovateľ, zdravotná sestra a iné profesie, ktoré osobitne regulujú rakúske zákony a tamojšie predpisy si zamestnávatelia bežne preverujú Vaše vzdelanie.

Doklady totožnosti

Pri odchode do zahraničia je Vašou povinnosťou si so sebou vziať všetky Vaše doklady totožnosti ako je pas, OP, Európsky preukaz zdravotného poistenia, vodičský preukaz.

Úrad práce

Ak ste evidovaný ako nezamestnaný na Úrade práce, tak Vašou povinnosťou je sa odhlásiť z Úradu práce ešte pred odchodom do zahraničia. Nezabudnite si však na UP zobrať so sebou pracovnú zmluvu so zamestnávateľom alebo agentúrou, ktorá Vám sprostredkováva prácu v zahraničí. Pokiaľ nie ste evidovaný na Úrade práce, vyššie spomenuté úkony nie sú Vašou povinnosťou.TOPlist TOPlist